محصولات اورتوپدی و مکمل درمان

 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  11%- آتل انگشت کد 054 پاک سمن Paksaman
  38,000 تومان 33,900 تومان
 • 8%- جوراب واریس BF طب نیک Tebnik
  136,000 تومان 126,000 تومان
 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  11%- قوزبند آتل دار با کش منفذدار کد156 پاک سمنPaksaman
  203,000 تومان 181,300 تومان
 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  11%- گردنبند طبی سخت چانه دار کد039 پاک سمن Paksaman
  194,000 تومان 173,200 تومان
 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  11%- گردنبند طبی سخت کد002 پاک سمن Paksaman
  173,000 تومان 154,400 تومان
 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  11%- گردنبند طبی نرم آتل دار کد 003پاک سمن Paksaman
  109,000 تومان 97,300 تومان
 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  11%- گردنبند طبی نرم کد040 پاک سمن Paksaman
  118,000 تومان 105,400 تومان
 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  11%- گردنبند فیلادلفیا نای باز کد114 پاک سمن Paksaman
  192,000 تومان 171,400 تومان